Livsmedelsverkets prislista

Inspektion per aktör (uppföljningskontroll och kontroll för eller i anslutning till egenkontroll)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Handelsnormer
Kontroller av handelsnormerna
Pris, €:
Utan Moms: 161,00
Moms: 0
Totalt: 161,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.3.2

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140129 / J63102