Livsmedelsverkets prislista

Inspektion per parti (exportinspektion, förnyad inspektion, interventionsinspektion eller annan inspektion som görs på begäran)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Handelsnormer
Kontroller av handelsnormerna
Pris, €:
Utan Moms: 120,00
Moms: 0
Totalt: 120,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.3.1

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140128 / J63101