Livsmedelsverkets prislista

Avgift som tas ut hos packerier för övervakning av främmande ämnen i ägg, per tusen kilo ägg

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Övriga prestationer
Övervakning av främmande ämnen i animaliska livsmedel
Övervakning av främmande ämnen i animaliska livsmedel
Pris, €:
Utan Moms: 0,93
Moms: 0
Totalt: 0,93

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.1.2.4

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Avgift som tas ut hos packerier för övervakning av främmande ämnen i ägg, per tusen kilo ägg
Individuella identifiare: 140127