Livsmedelsverkets prislista

Avgift som tas ut hos anläggningar som tar emot råmjölk för övervakning av främmande ämnen i mjölk och mjölkprodukter, per 10 000 liter råmjölk

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Övriga prestationer
Övervakning av främmande ämnen i animaliska livsmedel
Övervakning av främmande ämnen i animaliska livsmedel
Pris, €:
Utan Moms: 1,06
Moms: 0
Totalt: 1,06

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.1.2.3

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Avgift som tas ut hos anläggningar som tar emot råmjölk för övervakning av främmande ämnen i mjölk och mjölkprodukter, per 10 000 liter råmjölk
Individuella identifiare: 140126