Livsmedelsverkets prislista

Avgift som tas ut hos vattenbruksanläggningar för övervakning av främmande ämnen i fiskerivaror som odlas för att användas som livsmedel, per producerat ton fiskerivaror

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Övriga prestationer
Övervakning av främmande ämnen i animaliska livsmedel
Övervakning av främmande ämnen i animaliska livsmedel
Pris, €:
Utan Moms: 2,51
Moms: 0
Totalt: 2,51

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.1.2.2

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Avgift som tas ut hos vattenbruksanläggningar för övervakning av främmande ämnen i fiskerivaror som odlas för att användas som livsmedel, per producerat ton fiskerivaror
Individuella identifiare: 140125