Livsmedelsverkets prislista

Avgift som tas ut hos slakterier, vilthanteringsanläggningar och renslakterier för övervakning av främmande ämnen i kött av nötkreatur, svin, häst, får, fjäderfä, ren och vilt, per ton slaktkött

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Övriga prestationer
Övervakning av främmande ämnen i animaliska livsmedel
Övervakning av främmande ämnen i animaliska livsmedel
Pris, €:
Utan Moms: 2,46
Moms: 0
Totalt: 2,46

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.1.2.1

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Avgift som tas ut hos slakterier, vilthanteringsanläggningar och renslakterier för övervakning av främmande ämnen i kött av nötkreatur, svin, häst, får, fjäderfä, ren och vilt, per ton slaktkött
Individuella identifiare: 140124