Livsmedelsverkets prislista

Behandling av ett ansökningsärende

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Övriga prestationer
Mottagning och behandling av ansökningar och anmälningar; utlåtanden
Behandling av ett sådant ansökningsärende gällande näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel
Pris, €:
Utan Moms: 1019,00
Moms: 0
Totalt: 1019,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 3.5

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Behandling av ett sådant ansökningsärende gällande näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006. Priset för behandling av anmälningar gäller en produkt. Om ansökan, anmälan eller utlåtande återtas eller annars förfaller innan ärendet har behandlats, utgör handläggningsavgiften hälften av den avgift som annars skulle ha tagits ut.
Individuella identifiare: 140120