Ruokaviraston hinnasto

Hakemusasian käsitteleminen

Tutkimus- / palvelukokonaisuus:
Elintarviketurvallisuus
Elintarviketurvallisuuden muut suoritteet
Hakemusten ja ilmoitusten vastaanotto ja käsitteleminen, lausunnon antaminen
Elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväitteitä koskevat hakemusasiat
Hinta €:
Veroton: 1019,00
ALV: 0
Yhteensä: 1019,00

Asetustunnus: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 3.5

Tutkimuksen / suoritteen / palvelun sisältö: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 mukaiset elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväitteitä koskevat hakemusasiat. Ilmoitusten käsittelemisen hinta koskee yhtä tuotetta. Jos hakemus, ilmoitus tai lausunto peruutetaan tai muuten raukeaa ennen kuin asia on käsitelty, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka olisi muutoin peritty.
Yksilöivät tunnisteet: 140120