Ruokaviraston hinnasto

Ilmoituksen vastaanottaminen

Tutkimus- / palvelukokonaisuus:
Elintarviketurvallisuus
Elintarviketurvallisuuden muut suoritteet
Hakemusten ja ilmoitusten vastaanotto ja käsitteleminen, lausunnon antaminen
Äidinmaidon markkinoille saattamista koskevat ilmoitukset, sähköisen palvelun kautta saapuva
Hinta €:
Veroton: 42,00
ALV: 0
Yhteensä: 42,00

Asetustunnus: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 3.4

Tutkimuksen / suoritteen / palvelun sisältö: Äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista ja direktiivin 1999/21/EY muuttamisesta annetun komission direktiivin 2006/141/EY mukaisen äidinmaidonkorvikkeen markkinoille saattamista koskevan ilmoituksen vastaanottaminen. Ilmoitusten käsittelemisen hinta koskee yhtä tuotetta. Jos hakemus, ilmoitus tai lausunto peruutetaan tai muuten raukeaa ennen kuin asia on käsitelty, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka olisi muutoin peritty.
Yksilöivät tunnisteet: 140119 / J60108