Livsmedelsverkets prislista

Mottagning av anmälan som kommer via elektronisk tjänst

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Övriga prestationer
Mottagning och behandling av ansökningar och anmälningar; utlåtanden
Mottagning av en sådan anmälan om utsläppande på marknaden av berikade livsmedel som avses i 2 § i handels- och industriministeriets förordning (726/2007) om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
Pris, €:
Utan Moms: 42,00
Moms: 0
Totalt: 42,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 3.3

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Mottagning av en sådan anmälan om utsläppande på marknaden av berikade livsmedel som avses i 2 § i handels- och industriministeriets förordning (726/2007) om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel förutsätter. Priset för behandling av anmälningar gäller en produkt. Om ansökan, anmälan eller utlåtande återtas eller annars förfaller innan ärendet har behandlats, utgör handläggningsavgiften hälften av den avgift som annars skulle ha tagits ut.
Individuella identifiare: 140117 / J60104