Livsmedelsverkets prislista

Behandling av en ansökan, per timme

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Övriga prestationer
Mottagning och behandling av ansökningar och anmälningar; utlåtanden
Behandling av en sådan ansökan om godkännande av ett nytt ämne som avses i kommissionens förordning (EU) nr 10/2011 om livsmedelsduglig plast
Pris, €:
Utan Moms: 85,00
Moms: 0
Totalt: 85,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 3.14

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Per timme. Priset för behandling av anmälningar gäller en produkt. Om ansökan, anmälan eller utlåtande återtas eller annars förfaller innan ärendet har behandlats, utgör handläggningsavgiften hälften av den avgift som annars skulle ha tagits ut.
Individuella identifiare: 140112