Livsmedelsverkets prislista

Behandling av en begäran, per timme

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Övriga prestationer
Mottagning och behandling av ansökningar och anmälningar; utlåtanden
Behandling av en begäran som gäller användningen av sådana generiskt hållna beskrivningar (beteckningar) som avses i artikel 1.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006
Pris, €:
Utan Moms: 85,00
Moms: 0
Totalt: 85,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 3.11

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Behandling av en begäran som gäller användningen av sådana generiskt hållna beskrivningar (beteckningar) som avses i artikel 1.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006, per timme. Priset för behandling av anmälningar gäller en produkt. Om ansökan, anmälan eller utlåtande återtas eller annars förfaller innan ärendet har behandlats, utgör handläggningsavgiften hälften av den avgift som annars skulle ha tagits ut.
Individuella identifiare: 140111