Ruokaviraston hinnasto

Pyyntöjen käsitteleminen tunnilta

Tutkimus- / palvelukokonaisuus:
Elintarviketurvallisuus
Elintarviketurvallisuuden muut suoritteet
Hakemusten ja ilmoitusten vastaanotto ja käsitteleminen, lausunnon antaminen
(EY) N:o 1924/2006 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen yleisluonteisten ilmaisujen (nimitysten) käyttöä koskevat pyynnöt
Hinta €:
Veroton: 85,00
ALV: 0
Yhteensä: 85,00

Asetustunnus: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 3.11

Tutkimuksen / suoritteen / palvelun sisältö: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen yleisluonteisten ilmaisujen (nimitysten) käyttöä koskevat pyynnöt. Ilmoitusten käsittelemisen hinta koskee yhtä tuotetta. Jos hakemus, ilmoitus tai lausunto peruutetaan tai muuten raukeaa ennen kuin asia on käsitelty, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka olisi muutoin peritty.
Yksilöivät tunnisteet: 140110