Ruokaviraston hinnasto

Ilmoituksen käsitteleminen, sähköisen palvelun kautta saapuva

Tutkimus- / palvelukokonaisuus:
Elintarviketurvallisuus
Elintarviketurvallisuuden muut suoritteet
Hakemusten ja ilmoitusten vastaanotto ja käsitteleminen, lausunnon antaminen
Kliinisen ravintovalmisteen markkinoille saattamista koskeva ilmoitus, sähköisen palvelun kautta saapuva
Hinta €:
Veroton: 42,00
ALV: 0
Yhteensä: 42,00

Asetustunnus: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 3.1

Tutkimuksen / suoritteen / palvelun sisältö: Kliinisistä ravintovalmisteista annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 2016/128 artiklassa 9 tarkoitetun kliinisen ravintovalmisteen markkinoille saattamista koskevan ilmoituksen käsitteleminen. Ilmoitusten käsittelemisen hinta koskee yhtä tuotetta. Jos hakemus, ilmoitus tai lausunto peruutetaan tai muuten raukeaa ennen kuin asia on käsitelty, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka olisi muutoin peritty.
Yksilöivät tunnisteet: 140109 / J60106