Livsmedelsverkets prislista

Behandling av anmälan

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Övriga prestationer
Mottagning och behandling av ansökningar och anmälningar; utlåtanden
Behandling av anmälan om utsläppande på marknaden av livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt artikeln 9 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/128
Pris, €:
Utan Moms: 95,00
Moms: 0
Totalt: 95,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 3.1

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Behandling av sådan anmälan av livsmedel för speciella medicinska ändamål om utsläppande på marknaden som avses i artikeln 9 av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/128. Priset för behandling av anmälningar gäller en produkt. Om ansökan, anmälan eller utlåtande återtas eller annars förfaller innan ärendet har behandlats, utgör handläggningsavgiften hälften av den avgift som annars skulle ha tagits ut
Individuella identifiare: 140108 / J60105