Livsmedelsverkets prislista

Ansökningar enligt MBL och andra tilläggsutredningar som hänför sig till MBL-arbetet, per timme

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Övriga prestationer
Övriga prestationer
Pris, €:
Utan Moms: 99,00
Moms: 0
Totalt: 99,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 1.5.8

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Ansökningar enligt MBL och andra tilläggsutredningar som hänför sig till MBL-arbetet, per timme (artikel 42 i förordning (EG) nr 396/2005 om bekämpningsmedelsrester)
Individuella identifiare: 140107