Livsmedelsverkets prislista

Övriga beslut och tillstånd som har att göra med växters sundhet, plantmaterial och handelsnormer för frukt och grönsaker än de som nämns i punkt 5.3 och 5.6 och kontroller i anslutning till dessa

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Handelsnormer
Övriga beslut och tillstånd som har att göra med växters sundhet, plantmaterial och handelsnormer oc
Pris, €:
Utan Moms: 67,00
Moms: 0
Totalt: 67,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 1.5.7

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140106