Livsmedelsverkets prislista

Erkännande av naturligt mineralvatten

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Övriga prestationer
Mottagning och behandling av ansökningar och anmälningar; utlåtanden
Behandling av ett ansökningsärende som gäller erkännande av naturligt mineralvatten
Pris, €:
Utan Moms: 1195,00
Moms: 0
Totalt: 1195,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 1.5.1.1

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140104