Livsmedelsverkets prislista

Kontroll av förutsättningarna för godkännande av nationella kvalitetssystem för livsmedel

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Övriga prestationer
Godkännande av nationella kvalitetssystem för livsmedel
Pris, €:
Utan Moms: 300,00
Moms: 0
Totalt: 300,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 1.2.8.2

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140103