Livsmedelsverkets prislista

Godkännande av närings- och hälsopåståenden i EU:s informationskampanjer och säljfrämjande program som avser jordbruksprodukter, per timme

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Övriga prestationer
Övriga prestationer
Pris, €:
Utan Moms: 85,00
Moms: 0
Totalt: 85,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 1.2.13

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Per timme
Individuella identifiare: 140101