Livsmedelsverkets prislista

Godkännande av det frivilliga märkningssystemet för nötkött, per timme

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Övriga prestationer
Godkännande av det frivilliga märkningssystemet för nötkött
Pris, €:
Utan Moms: 85,00
Moms: 0
Totalt: 85,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 1.2.1

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140100