Livsmedelsverkets prislista

Beslut om erkännande av kontrollerade uppfödningsförhållanden, inspektion för godkännande och utvidgande av beslutet, per timme

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Övriga prestationer
Beslut om erkännande av kontrollerade uppfödningsförhållanden, inspektion för godkännande och utvidg
Pris, €:
Utan Moms: 85,00
Moms: 0
Totalt: 85,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 1.2.12

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 140000