Livsmedelsverkets prislista

Som kommer via elektronisk tjänst

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Gödselfabrikat
Beslut om tillstånd och godkännande
Registrering av aktörer enligt lagen om gödselfabrikat och biproduktsförordningen
Pris, €:
Utan Moms: 42,00
Moms: 0
Totalt: 42,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 1.2.5

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 130029 / J80123