Livsmedelsverkets prislista

Miljöprov i anslutning till kontrollen av gödselfabrikat, per prov

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Gödselfabrikat
Övervakning (inbegriper provtagning, analyser och beslut i samband med kontroller)
Pris, €:
Utan Moms: 123,00
Moms: 0
Totalt: 123,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.5.7

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 130027 / J80515