Livsmedelsverkets prislista

Kontrollavgiftsklass 1

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Gödselfabrikat
Övervakning (inbegriper provtagning, analyser och beslut i samband med kontroller)
Provspecifika kontrollavgiftsklasser i anslutning till kontrollen av gödselfabrikat och animaliska biprodukter (inkluderar beslut eller anmälan om provtagning, analys och kontroll)
Pris, €:
Utan Moms: 309,00
Moms: 0
Totalt: 309,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.5.3

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: MMM 1425/2016 bilaga 5.5.5: I punkterna 5.5.3 och 5.5.4 bestäms kontrollavgiftsklassen utgående från en riskbaserad officiell kontrollplan
Individuella identifiare: 130022 / J80503