Livsmedelsverkets prislista

Tidsbegränsade beslut som gäller gödselfabrikat och som fattas utifrån en förhandsanmälan: Tillstånd 12 månader

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Gödselfabrikat
Beslut om tillstånd och godkännande
Övriga beslut
Pris, €:
Utan Moms: 834,00
Moms: 0
Totalt: 834,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 1.5.3.4

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 130017 / J80112