Livsmedelsverkets prislista

Behandling av och beslut om förhandsanmälningar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Gödselfabrikat
Beslut om tillstånd och godkännande
Övriga beslut
Pris, €:
Utan Moms: 85,00
Moms: 0
Totalt: 85,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 1.5.3.3

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 130015 / J80110