Livsmedelsverkets prislista

Övriga beslut och tillstånd enligt foderlagen, lagen om gödselfabrikat och biproduktsförordningen

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Gödselfabrikat
Beslut om tillstånd och godkännande
Övriga beslut
Pris, €:
Utan Moms: 71,00
Moms: 0
Totalt: 71,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 1.5.3.1

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 130013 / J80108