Livsmedelsverkets prislista

Förnyande, ändrande eller återkallande av godkännande, per timme

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Gödselfabrikat
Beslut om tillstånd och godkännande
Beslut om tillstånd och godkännande i fråga om aktörer enligt foderlagen, lagen om gödselfabrikat och biproduktsförordningen
Pris, €:
Utan Moms: 85,00
Moms: 0
Totalt: 85,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 1.2.10

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 130012 / J80120