Livsmedelsverkets prislista

En kombinerad avgift fastställs för behandlingen av ansökningar från anläggningar som framställer organiska gödselfabrikat, som är belägna inom samma område och som hör ihop i funktionellt hänseende.

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Gödselfabrikat
Beslut om tillstånd och godkännande
Anläggningar som framställer organiska gödselfabrikat samt sådana biogas- och komposteringsanläggningar och tekniska anläggningar som avses i biproduktsförordningen
Pris, €: Se nedan

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 1.1.3

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: En kombinerad avgift fastställs för behandlingen av ansökningar från anläggningar som framställer organiska gödselfabrikat, som är belägna inom samma område och som hör ihop i funktionellt hänseende. Den kombinerade avgiften fastställs så att det till den största fasta avgiften som fastställs för behandlingen av ansökningar läggs 50 procent av den fasta avgiften för de övriga tillståndsansökningarna.
Individuella identifiare: 130008