Livsmedelsverkets prislista

Behandling av ansökan om ändring av godkännande av anläggningen, per timme

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Gödselfabrikat
Beslut om tillstånd och godkännande
Anläggningar som framställer organiska gödselfabrikat samt sådana biogas- och komposteringsanläggningar och tekniska anläggningar som avses i biproduktsförordningen
Pris, €:
Utan Moms: 85,00
Moms: 0
Totalt: 85,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 1.1.2.5

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Behandling av ansökan om ändring av godkännande av anläggningen, per timme
Individuella identifiare: 130005 / J80105