Livsmedelsverkets prislista

Anläggning vars behandlingskapacitet är 2001–8000 m3 per år

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Gödselfabrikat
Beslut om tillstånd och godkännande
Anläggningar som framställer organiska gödselfabrikat samt sådana biogas- och komposteringsanläggningar och tekniska anläggningar som avses i biproduktsförordningen
Pris, €:
Utan Moms: 1289,00
Moms: 0
Totalt: 1289,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 1.1.2.2

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 130002 / J80102