Livsmedelsverkets prislista

Anläggning vars behandlingskapacitet är högst 2000 m3 per år

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Gödselfabrikat
Beslut om tillstånd och godkännande
Anläggningar som framställer organiska gödselfabrikat samt sådana biogas- och komposteringsanläggningar och tekniska anläggningar som avses i biproduktsförordningen
Pris, €:
Utan Moms: 593,00
Moms: 0
Totalt: 593,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 1.1.2.1

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 130001 / J80101