Livsmedelsverkets prislista

Jordprov för analys av potatiscystnematod i utsädespotatisodling, minimiavgift

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Inspektioner och provtagning av utsädespotatis
Jordprov för analys av potatiscystnematod
Pris, €:
Utan Moms: 83,00
Moms: 0
Totalt: 83,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.8.3.1

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 121048 / J30402