Livsmedelsverkets prislista

Begäran om odlingsgranskning efter den 5 juni

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Inspektioner och provtagning av utsädespotatis
Granskning av utsädesodling av potatis
Om en begäran om odlingsgranskning anlänt till Livsmedelssäkerhetsverket efter angivet datum, tas det ut en extra behandlingsavgift per sådan utsädesodling
Pris, €:
Utan Moms: 53,00
Moms: 0
Totalt: 53,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.8.8

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 121046 / J30306