Livsmedelsverkets prislista

Behandlingsavgift om DUS-testet avbryts före granskningen

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
DUS och kontroll av utsäde genom provodling på fält
DUS
Pris, €:
Utan Moms: 470,00
Moms: 0
Totalt: 470,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.10.4

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 121044 / J30605