Livsmedelsverkets prislista

DUS-test, alla växtslag

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
DUS och kontroll av utsäde genom provodling på fält
DUS
Pris, €:
Utan Moms: 1040,00
Moms: 0
Totalt: 1040,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.10.3

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 121043 / J30604