Livsmedelsverkets prislista

Kontroll av utsäde genom provodling på fält

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
DUS och kontroll av utsäde genom provodling på fält
Kontroll av utsäde genom provodling på fält
Pris, €:
Utan Moms: 306,00
Moms: 0
Totalt: 306,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.10.1

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 121041 / J30601