Livsmedelsverkets prislista

Tillsyn av bokföringen över garantibevisen/handelsparti

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Odlingsgranskning och certifiering av utsäde
Garantibevis som tryckts av packeriet
Pris, €:
Utan Moms: 1,22
Moms: 0
Totalt: 1,22

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.9.5

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 121040 / J30205