Livsmedelsverkets prislista

Tilläggsavgift för varje påbörjad timme

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Odlingsgranskning och certifiering av utsäde
Garantibevis som tryckts av packeriet
Pris, €:
Utan Moms: 85,00
Moms: 0
Totalt: 85,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.9.5

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 121039 / J30102