Livsmedelsverkets prislista

Importtillstånd för utsäde, försäljningstillstånd och undantagstillstånd för utsädespartier

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Odlingsgranskning och certifiering av utsäde
Importtillstånd för utsäde, försäljningstillstånd och undantagstillstånd för utsädespartier
Pris, €:
Utan Moms: 85,70
Moms: 0
Totalt: 85,70

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.9.4

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 121037 / J30504