Livsmedelsverkets prislista

Indelning av kontrollerat handelsparti i utsädesklasser

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Odlingsgranskning och certifiering av utsäde
Beslut om certifiering, godkännande och lagerkontroll av utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 40,00
Moms: 0
Totalt: 40,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.9.3

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 121036 / J30503