Livsmedelsverkets prislista

Kontroll och beslut om godkännande av utsädesblandningar, när partiet innehåller mer än 5 blandningskomponenter

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Odlingsgranskning och certifiering av utsäde
Beslut om certifiering, godkännande och lagerkontroll av utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 25,60
Moms: 0
Totalt: 25,60

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.9.2.2

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 121035 / J30506