Livsmedelsverkets prislista

Beslut om certifiering, godkännande och lagerkontroll av utsäde, nytt certifieringsbeslut för handelsparti, beslut om ändring av utsädesklass för hela partiet, kontroll och beslut gällande anmälan om omförpackning av fröparti

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Odlingsgranskning och certifiering av utsäde
Beslut om certifiering, godkännande och lagerkontroll av utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 20,80
Moms: 0
Totalt: 20,80

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.9.2

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 121033 / J30502