Livsmedelsverkets prislista

Övriga särskilda kontroller som gäller certifiering av utsädespotatis, utöver grundavgiften, för varje påbörjad timme

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Inspektioner och provtagning av utsädespotatis
Övriga särskilda kontroller
Pris, €:
Utan Moms: 88,75
Moms: 0
Totalt: 88,75

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.8.7

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 121031 / J42107