Livsmedelsverkets prislista

Utsädesklasser efter basutsäde, provtagning och lagerkontrollavgift per delparti

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Inspektioner och provtagning av utsädespotatis
Lagerkontroll av utsädespotatis
Pris, €:
Utan Moms: 146,90
Moms: 0
Totalt: 146,90

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.8.6

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 121030 / J30408