Livsmedelsverkets prislista

Basutsäde och utsädesklasser före basutsäde, provtagning och lagerkontrollavgift per delparti

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Inspektioner och provtagning av utsädespotatis
Lagerkontroll av utsädespotatis
Pris, €:
Utan Moms: 185,65
Moms: 0
Totalt: 185,65

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.8.5

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 121029 / J30409