Livsmedelsverkets prislista

Provtagningsavgift för analys av virus och ringröta i utsädespotatis, per delprov

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Inspektioner och provtagning av utsädespotatis
Provtagning för analys av virus och ringröta i utsädespotatis
Pris, €:
Utan Moms: 11,30
Moms: 0
Totalt: 11,30

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.8.4.1

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 121028 / J30405