Livsmedelsverkets prislista

Provtagning för analys av virus och ringröta i utsädespotatis, grundavgift

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Inspektioner och provtagning av utsädespotatis
Provtagning för analys av virus och ringröta i utsädespotatis
Pris, €:
Utan Moms: 64,00
Moms: 0
Totalt: 64,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.8.4

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 121027 / J30404