Livsmedelsverkets prislista

Jordprov för analys av potatiscystnematod i utsädespotatisodling per hektar med två decimalers noggrannhet, när provtagningen görs 1.4?30.6 för produktion under samma växtperiod

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Inspektioner och provtagning av utsädespotatis
Jordprov för analys av potatiscystnematod
Pris, €:
Utan Moms: 26,80
Moms: 0
Totalt: 26,80

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.8.3.3

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: MMM 1425/2016 Bilaga 5.8.3.1: Minimiavgift
Individuella identifiare: 121026 / J30403